Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

25. marec 2019 – Deň počatého dieťaťa

 

Deň počatého dieťaťa 2019

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje verejnú informačnú kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. Každoročne si 25.marca na Slovensku okrem Dňa zápasu za ľudské práva pripomíname aj práva nenarodených. Kampaň je snahou informačne pripomenúť, že život sa začína od počatia a podľa ústavy SR, článku 15, je každý život hodný ochrany pred narodením. „Kampaň je možné prirovnať k prezentácii akejkoľvek inej témy, ktorou sa organizácie snažia osloviť ľudí. V prípade Dňa počatého dieťaťa je to fakt, že život človeka sa začína počatím a má byť chránený pred narodením. Preto sme podobne ako po iné roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu alebo tlačiť na emócie. Chceme ponúknuť argumenty, aby sa ľudia nad nimi zamysleli a možno aj prehodnotili svoje postoje,“ hovorí hlavná koordinátorka kampane Lucia Mihoková. Organizátori aj tento rok volia kampaň v uliciach slovenských miest. Symbolom kampane je biela stužka; dobrovoľníci ju budú spolu s informačným letákom rozdávať v uliciach 25. marca 2019. Viac na internetovej stránke: http://www.forumzivota.sk/2019/03/05/pocas-kampane-den-pocateho-dietata-chceme-ponuknut-argumenty-na-zamyslenie/

 

15. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove 2019

Katolícke Rádio Lumen organizuje a pozýva Vás na 15. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. mája 2019 so začiatkom o 9:00 hodine.

Okrem duchovného programu si môžete pozrieť pôvodné Sanktuárium Božieho Milosrdenstva, v ktorého areáli sa nachádza kláštor z 30-tych rokoch 20. storočia, kde žila rehoľná sestra sv. Faustína. Prostredníctvom nej ako apoštolky Božieho milosrdenstva sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. V kostolíku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva – pôvodnom Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva je umiestnený obraz Božieho milosrdenstva a tiež relikvie rehoľnej sestry sv. Faustíny. V uvedenom areáli kláštora sa nachádza už aj novovybudovaná veľkolepá Bazilika – nové Sanktuárium Božieho Milosrdenstva.

Pútnici môžu navštíviť aj novovybudované Centrum sv. Jána Pavla II., ktoré sa nachádza oproti kláštoru sestier Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva a Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. V tomto centre sa nachádza Sanktuárium sv. Jána Pavla II., kde sú umiestnené relikvie sv. Jána Pavla II. a vedľa chrámu je múzeum, v ktorom sa dajú vidieť vzácne dary, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách.

Ďalšie informácie o púti a jej programe sú k dispozícii na plagáte.

Pôstne zamyslenie a rozpis Krížových ciest 2019

2019 pôstPápež František v posolstve na Pôstne obdobie 2019 napísal: „Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie.“ A ďalej: „Nedovoľme, aby tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľkej noci. Nech sa nám bratia a sestry v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, rozšírime jeho premieňajúcu moc aj na všetko stvorenie.“

Milí farníci! Počas štyridsaťdňového pôstu vychádzajúc z posolstva Svätého Otca Františka, nech je našou snahou častejšie sa pozerať na Ježišov kríž. Zahľadieť sa na miesto veľkej Božej lásky, ktorú ľudské oko nemôže uvidieť tak konkrétne hlboko ako v tvári Ukrižovaného Krista a tiež pri pohľade na našich blížnych. My kresťania sme predsa povolaní poznať a nasledovať Ježiša a naplno uskutočňovať príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Kráčať po jeho ceste aj krížovej, ktorej zmyslom a cieľom je povstať z hriechu do milosti, zo smrti do života. V tom nás Ježiš úžasne povzbudzuje: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (porov. Jn 12,31) V tomto pôstnom čase milostí a spásy dovoľme Ježišovi, aby si nás mohol pritiahnuť lanami svojej nekonečnej a milosrdnej lásky...

Pavol Jurčišin, duchovný otec

Pozývam veriacich farnosti k pobožnostiam Krížových ciest počas Pôstneho obdobia 2019. Povzbudzujem a zároveň vopred ďakujem všetkým veriacim, ktorí sa budú aktívne zapájať podľa rozpisu do konania Krížových ciest ako aj tým farníkom, ktorí sa ich budú zúčastňovať.

Pobožnosť Krížovej cesty sa bude konať:

– v piatok o 17:30 hod.

– v nedeľu popoludní o 14:00 hod.

 Piatok po Popolcovej strede 8.3. – duchovný otec farnosti

 1. pôstna nedeľa 10.3. – dôchodcovia

 Piatok 15.3. – prvoprijímajúce deti

 2. pôstna nedeľa 17.3. – spevokol Ichthys

 Piatok 22.3. – miništranti

 3. pôstna nedeľa 24.3. – spevokol Plátenník

 Piatok 29.3. – mládež

 4. pôstna nedeľa 31.3. – matky farnosti

 Piatok 5.4. – ružencové bratstvo

 5. pôstna nedeľa 7.4. – rehoľné sestry a členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela

 Piatok 12.4. – otcovia farnosti

 Kvetná nedeľa 14.4. – manželské páry

 Veľký piatok 19.4. – členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zubrohlava

Púť do Svätej Zeme 2019

31 011

Farnosť Zubrohlava v spolupráci s cestounou agentúrou Awertour pre svojich farníkov organizuje púť do Svätej Zeme v termíne 8.-15.10.2019. Prihlásiť sa môžetu u p.farára Pavla Jurčišina do 20.2.2019.

Program a podmienky zájazdu si môžete pozrieť TU.

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie