Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Ľudové misie vo farnosti Zubrohlava 2013

Laickí spolupracovníci sa svojim duchovným programom zamerali predovšetkým na evanjelizáciu detí a mládeže. Pripravený program sa odohrával pre deti a mládež v kostole po sv. omši i v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave. Svojim účinkovaním v telocvični ZŠ s MŠ v Zubrohlave si dokázali svojim priateľským prístupom, slovným prejavom, pantomímou, či hrou na hudobný nástroj a spevom získať všetky detí z prvého stupňa. Pozorne ich počúvali aj starší žiaci z druhého stupňa od 5. až po 9. ročník.

Počas misií bolo úžasné pôsobenie Ducha Svätého, lebo sa citeľným spôsobom vytvárala medzi spoločenstvom veriacich farnosti atmosféra preniknutá láskou, radosťou a Božou milosťou. Tieto misie mali v sebe aj silný evanjelizačný aspekt, cez ktorý bolo cítiť krásu našej kresťanskej viery a nové oduševnenie ísť do hĺbky kresťanskej viery, evanjeliovo povedané „zatiahnuť na hlbinu“. Mnohí farníci si vykonali generálnu sv. spoveď v prijatí sviatosti zmierenia a chorým bola vyslúžená sviatosť pomazania chorých v kostole i doma. Vo štvrtok sa konala Eucharistická slávnosť v slúžení sv. omše s adoráciou. Každý deň však bola možnosť byť účastníkom sv. omše v prijatí Eucharistie. Prostredníctvom tematických kázní na každý deň, prijímaním sviatostí a svätenín, sa naše srdcia viac otvárali dobrému Pánu Bohu. Táto skúsenosť s misiami sa pre farníka dá prirovnať k duchovnej vitamínovej bombe, ktorá mu umožňuje plnšie sa otvárať Bohu pre jeho uzdravujúcu milosť a nebeské požehnanie, v prijatí Krista za Pána nad svojim životom, Vykupiteľa a Spasiteľa.

V sobotňajší deň prebiehalo ešte naše osobné zasvätenie sa, takisto rodín i celej farnosti pod ochranu Matky ustavičnej pomoci, ktorú si redemptoristi uctievajú ako svoju patrónku.

V nedeľu popoludní bola sv. omša s požehnaním nového misijného kríža a malých krížikov, ktoré sme si odnášali domov na záver misií.

Bol to naozaj svätý týždeň, milostivý a Pánom Bohom požehnaný čas. Preto za všetko, čo sme mohli počuť, vidieť, prijať a zažiť počas farským misií, vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať všetkým trom pátrom misionárom, ich laickým spolupracovníkom a nášmu duchovnému otcovi Pavlovi.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.

                              

                                                                 Vďační veriaci zubrohlavskej farnosti

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie