Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom - 2019

Dňa 3.8.2019, t.j. v sobotu, sa slávi Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Slávnostnú ďakovnú svätú omšu o 10:30 hod. bude celebrovať a prítomným veriacim sa v homílii prihovorí J. Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou bude pobožnosť Fatimskej soboty, keďže na tento deň pripadá aj prvá sobota v mesiaci august. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojatššákovi, ktorý sa pripravuje v talianskej koprodukcii.  Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť. Všetkých vás srdečne pozývame na túto slávnosť.

Plagát TU.

Levočská púť 2019

Levočská púť 2019

Tohoročná hlavná púť na Mariánskej hore v Levoči sa uskutoční  v dňoch: 30. jún - 7. júl 2019. Počas celého týždňa – každý deň sa bude slúžiť sv. omša. Vyvrcholením celotýždenného duchovného programu bude slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať J. Em. Kardinál Stanisław Ryłko, arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.

Záujemcovia o autobusovú púť do Levoče v sobotu 6. júla 2019 a v nedeľu 7. júla 2019, sa môžu prihlásiť v predajni Svetlo v Námestove. Odchod autobusu na púť do Levoče je v sobotu 6. júla 2019 o 12,30 hod. z parkoviska pod kostolom v Námestove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. júla 2019 v predajni Svetlo v Námestove. Cena je 11.-€. Na plagáte, ktorý sa nachádza vo vchode kostola je uvedené aj číslo telefónu do predajne Svetlo v Námestove.     

Plagát s bližšími informáciami TU.

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom

Občianske združenie EFFETA, Rímskokatolícky farský úrad v Námestove a Dom kultúry v Námestove pozývajú na Duchovnú obnovu s pátrom Eliasom Vellom,  ktorá sa uskutoční v dňoch 15. - 17. júna 2019 v Dome kultúry v Námestove.  Hlavnou témou je "Cez Máriu k Ježišovi." Okrem pátra Vellu, ďalšími prednášajúcimi budú: o. Dušan Hricko, OCD, z Rehole bosích Karmelitánov, pôsobiaci v Banskej Bystrici, s témou "Hľa, tvoja matka". Ďalej prof. František Trstenský, katolícky kňaz, teológ a publicista, s témou "Nech sa mi stane podľa Tvojho slova". A tiež o. Ľuboš Václavek MSSCC, rehoľník, katolícky kňaz najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, s témou "Urobte všetko, čo vám povie môj Syn".  

Účasť na programe v Dome kultúry je možná iba po zaregistrovaní sa na kontaktných miestach a to: v predajni Svetlo v Námestove, Dome kultúry v Námestove v priestoroch  Knižnice a predajni Quo Vadis v Trstenej. Vzhľadom k tomu, že je obmedzený počet miest v sále Domu kultúry je potrebné zaregistrovať sa čo najskôr. Poplatok za jednu osobu na celú Duchovnú obnovu je 20€.

Plagát TU.

Letný kresťanský tábor 2019

Oznamujeme deťom a mládeži, že eRko v spolupráci s farnosťou Zubrohlava organizuje Letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 19.-23.8.2019  v Kráľovej Lehote. Cena tábora je 70 €. Prihlášky sú k dispozícii na stolíku pri bočnom vchode kostola. Vyplnené prihlášky treba odovzdať animátorkám: Bc. Gabriele Plutovej alebo Martine Klinovskej zo Zubrohlavy. Na plagáte sú uvedené aj ich čísla na mobilné telefóny.

Plagát TU.

Pôstne zamyslenie a rozpis Krížových ciest 2019

2019 pôstPápež František v posolstve na Pôstne obdobie 2019 napísal: „Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie.“ A ďalej: „Nedovoľme, aby tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľkej noci. Nech sa nám bratia a sestry v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, rozšírime jeho premieňajúcu moc aj na všetko stvorenie.“

Milí farníci! Počas štyridsaťdňového pôstu vychádzajúc z posolstva Svätého Otca Františka, nech je našou snahou častejšie sa pozerať na Ježišov kríž. Zahľadieť sa na miesto veľkej Božej lásky, ktorú ľudské oko nemôže uvidieť tak konkrétne hlboko ako v tvári Ukrižovaného Krista a tiež pri pohľade na našich blížnych. My kresťania sme predsa povolaní poznať a nasledovať Ježiša a naplno uskutočňovať príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Kráčať po jeho ceste aj krížovej, ktorej zmyslom a cieľom je povstať z hriechu do milosti, zo smrti do života. V tom nás Ježiš úžasne povzbudzuje: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (porov. Jn 12,31) V tomto pôstnom čase milostí a spásy dovoľme Ježišovi, aby si nás mohol pritiahnuť lanami svojej nekonečnej a milosrdnej lásky...

Pavol Jurčišin, duchovný otec

Pozývam veriacich farnosti k pobožnostiam Krížových ciest počas Pôstneho obdobia 2019. Povzbudzujem a zároveň vopred ďakujem všetkým veriacim, ktorí sa budú aktívne zapájať podľa rozpisu do konania Krížových ciest ako aj tým farníkom, ktorí sa ich budú zúčastňovať.

Pobožnosť Krížovej cesty sa bude konať:

– v piatok o 17:30 hod.

– v nedeľu popoludní o 14:00 hod.

 Piatok po Popolcovej strede 8.3. – duchovný otec farnosti

 1. pôstna nedeľa 10.3. – dôchodcovia

 Piatok 15.3. – prvoprijímajúce deti

 2. pôstna nedeľa 17.3. – spevokol Ichthys

 Piatok 22.3. – miništranti

 3. pôstna nedeľa 24.3. – spevokol Plátenník

 Piatok 29.3. – mládež

 4. pôstna nedeľa 31.3. – matky farnosti

 Piatok 5.4. – ružencové bratstvo

 5. pôstna nedeľa 7.4. – rehoľné sestry a členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela

 Piatok 12.4. – otcovia farnosti

 Kvetná nedeľa 14.4. – scénická krížová cesta

 Veľký piatok 19.4. – členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zubrohlava

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie