Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Slávnosť svätého Mikuláša 2017

20171206 Mikulas Dňa 6.12.2017 sme slávili spomienku na sv. Mikuláša, ktorá je prvou predzvesťou blížiacich sa vianočných sviatkov. Biskup sv. Mikuláš každý rok už tradične prichádza k deťom a rozdáva im balíčky so sladkosťami. Inak tomu nebolo ani 6. decembra, keď v ranných hodinách zavítal aj so svojím nebeským sprievodom do nášho Kostola sv. Petra a Pavla apoštolov v Zubrohlave. Stalo sa tak na konci sv. omše, keď zástupcom jednotlivých tried  Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave odovzdal balíčky so sladkosťami. Deti mu ale najskôr zarecitovali básne, zaspievali pekné piesne, alebo sa pomodlili nejakú modlitbu. Niektorí zástupcovia tried boli aj zaskočení, keď im sv. Mikuláš položil otázku a nevedeli na ňu pohotovo odpovedať. Deti sa po prevzatí balíčkov so sv. Mikulášom i jeho anjelským sprievodom rozlúčili slovami vďaky, tiež viacerými piesňami a vyprevadili ho na ďalšie cesty. Sľúbili mu, že sa pousilujú byť lepšími, a poprosili ho, aby prišiel o rok zas. On im povedal, že rád príde, ak budú poslúchať a robiť dobro. Sv. Mikuláš svojim príchodom priniesol mnohým radosť a navodil duchovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov, na ktoré sa potrebujeme všetci náležite pripraviť.

Fotogaléria.

 členovia Pastoračnej rady farnosti

Jasličková slávnosť 2017

Dňa 25. decembra 2017 sa popoludní o 15:00 hod. konala Jasličková slávnosť, ktorá už tradične patrí deťom a mládeži našej farnosti. Tohtoročný biblický príbeh narodenia Božieho Dieťaťa bol spracovaný na dnešnú dobu. Scenár Jasličkovej slávnosti vypracovala Erika Hušlová, stredoškoláčka. 20171225 JaslickovaOna ako autorka divadelnej hry, aj s inými animátormi a s obsadením všetkých osôb, vtiahli mnohých prítomných do deja so zameraním sa na súčasnú rodinu, ktorej členovia sú dnes poznačení relativizmom, konzumizmom, materializmom a hektickým spôsobom života. Mnohí dnešní mladí ľudia vo svojej rodine prežívajú kresťanskú vieru v Boha odlišne od svojich predkov, napr. babky a dedka, resp. ako to bolo u nás na Slovensku zaužívané po stáročia. Deti výstižne poukázali na ľahostajnosť vo viere, resp. až neviere, že sa historicky naozaj pred temer 2000 rokmi narodil Spasiteľ sveta. Divadelná scénka sa odohrávala okolo dnešnej rodiny, ktorej členovia sa pripravovali na vianočné sviatky. Z rodiny starší brat sa vysmieval mladšej sestre, že verí v nejaké narodenie dieťaťa Ježiša. Ona sa totiž veľmi tešila na slávenie Vianoc a oslavu narodenia Ježiša. Tento jej brat sa neustále vysmieval a tvrdil, že všetko je vymyslené ľuďmi o narodení Ježiša. Dievča sa rozhodlo, že bratovi dokáže pravdu, že to nie je ľudský výmysel. Vybralo sa teda na cestu a putovalo za novonarodeným Ježiškom až do Betlehema. Cestou stretlo troch kráľov, čo ju veľmi potešilo, lebo aj oni sa išli Ježiškovi pokloniť a odovzdať svoje dary. Po nejakom čase dievča prišlo až do Betlehema a našlo narodeného Ježiša. Tam sa stretlo aj s troma kráľmi. Dievča tak napokon presvedčilo brata o narodení Božieho Dieťaťa. Brat jej uveril, že sa Ježiš v Betleheme naozaj narodil a to je aj pravý dôvod slávenia Vianoc – sviatkov Kristovho narodenia. Celý biblický príbeh s poukázaním na súčasný život v niektorých rodinách, ktoré prežívajú Vianoce bez viery v Spasiteľa, sa nakoniec zdarne skončil a mal za úlohu všetkých utvrdiť o pravom zmysle slávenia kresťanských Vianoc. Deti a mládež vystúpením na Jasličkovej slávnosti urobili radosť a vo viere povzbudili mnohých prítomných farníkov. Za to ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom a mládeži našej farnosti. Zvlášť ďakujeme Erike Hušlovej, ale aj ďalším animátorom za prípravu s deťmi a mládežníkmi, za venovaný čas a trpezlivosť, za vytvorenie skvelej atmosféry, ktorú mnohí rodičia detí a iní veriaci sledovali so zatajeným dychom. Vďaka Vám za spríjemnenie sviatočného dňa Božieho narodenia a krásny duchovný zážitok.

FOTOGALÉRIA.

členovia Pastoračnej rady farnosti

SVIATOSŤ ZMIERENIA – VIANOCE 2017

vianoce svata rodinaMilí farníci! Vianoce  bez  čistého  srdca,  to  nie  sú  tie pravé kresťanské Vianoce.  Jeden z cirkevných  otcov  Origenes napísal:  „Čo  by  nám  to  prospelo,  že  sa  Ježiš  kedysi  narodil v  Betleheme,  keď  sa  nenarodí  v  našom  srdci?" A my dobre vieme, že sa Ježiš môže vždy narodiť v našom srdci a v ňom natrvalo prebývať. Aj v tohtoročnom Advente sa nám naskytá táto príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia,  kedy sa po odpustení hriechov naše očistené srdce môže stať jasľami, ktorých sa zhostí sám narodený Ježiš.  Preto urobme zásadné rozhodnutie a očistime  svoje  srdce  v  úprimnej  svätej spovedi, aby sme mohli mať aj tento rok znova  krásne  Vianoce  s  Ježišom. 

Majme silnú túžbu obnoviť si svoj vzťah s našim dobrým Pánom Bohom a naučme sa  hovoriť  Bohu  áno. Nazaretská dievčina Mária, nech nám je v tom povzbudením, keď sa rozhodla plniť Božiu vôľu – stať Božou Matkou a povedala Bohu svoje áno. 

duchovný otec Pavol

DEŇ

MIESTO

ČAS

16. decembra

SOBOTA

Mútne

 9.30 – 12.00

17. decembra

NEDEĽA

Rabča

13.30 – 16.00

19. decembra

UTOROK

Oravská Polhora

14.00 – 16.30

Sihelné

20. decembra

STREDA

Klin

15.00 – 17.00

Zubrohlava

14.00 – 16.30

Or. Veselé

18.30 – 20.30

Bobrov

18.30 – 20.00

21. decembra

ŠTVRTOK

Or. Jasenica

14.00 – 16.00

Vavrečka

Rabčice

22. decembra

PIATOK

Námestovo

  9.30 – 11.45

13.30 – 16.00

19.30 – 21.00

Blahoželanie

Dnes, 9. decembra 2017, sa ThLic. Pavol Jurčišin dožíva požehnaných 50 rokov svojho života.

Drahý náš duchovný otec, prijmite od nás, všetkých farníkov Zubrohlavy, blahoželanie k tomuto krásnemu jubileu. Vďaka vašej láskavosti, múdrosti, obetavosti a vľúdnosti si k sebe nachádzame cestu a spolu tak zdieľame ťažkosti, starosti, ale i radosti každodenného života v našej farnosti.

Do ďalších rokov života Vám prajeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí, stálu ochranu Panny Márie a nech Vás Nebeský Otec za všetko odmení a obdarí pevným zdravím, šťastím a pokojom v srdci. Nech ešte dlhé roky zapaľujete v srdciach veriacich plameň viery a šírite Kristovu lásku.

Nech Vás Pán Boh živí!!!

Betlehemy Babej hory a rozsvietenie vianočného stromčeka 2017

Obec Zubrohlava, Občianske združenie Zubor a Obecná rada mládeže Zubrohlava vyhlasujú VI. ročník súťaže Betlehemy Babej hory spojený s rozsvietením Vianočného stromčeka.

9.decembra 2017 (sobota), Kultúrny dom Zubrohlava

 

  • 13.00          Otvorenie výstavy
  • 13.00 - 17.00     Sprievodné podujatia (kultúrny program, prezentácie remesiel, vianočné trhy)
  • 17.00         Rozsvietenie stromčeka
  • 18.00         Vyhodnotenie súťaže

 

Kritériá súťaže:

- Na betlehem možno použiť len prírodné materiály

- Betlehem musí obsahovať: postavy (sv.Jozef, Panna Mária, Ježiško), Troch kráľov a aspoň dve zvieratká vlastnej výroby, nie kupované

- Súťaží sa v 4 kategóriách: 1. Deti do 10 rokov, 2. Deti nad 10 rokov, 3. Deti a dospelí (rodinky, kolektívy), 4. Dospelí

- Betlehemy treba doručiť v piatok 8.decembra 2017 v čase od 15.00 do 18.00 hodiny do kultúrneho domu v Zubrohlave, označené: meno autora, vek, adresa, telefón, použitý materiál a technika.

- Z betlehemov bude inštalovaná výstavka, najkrajšie exponáty budú odmenené a prezentované na webovej stránke obce Zubrohlava.

- V prípade záujmu prezentácie vašich remesiel a predaja výrobkov počas sprievodných podujatí nás kontaktujte

Kontakt: 0911 948 414 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie