Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Výlet miništrantov Jánošíkove diery 7.5.2018

20180921 miniš.kán.diery 2Dňa 7.5.2018 sa desiati miništranti, ktorí mali záujem o výlet s kúskom turistiky, spolu s  p.farárom Pavlom Jurčišinom, vybrali do Jánošíkových dier. Jánošíkove diery sa nachádzajú v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Skladajú sa z troch ucelených častí: Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Preteká nimi Dierový potok, ktorý ich vyformoval. V Dierach sa nachádza viac ako dvadsať vodopádov, ktoré spolu vytvárajú Vodopády Dierového potoka. Zaujímavé skalné útvary so špecifickou klímou sú domovom viacerých druhov rastlín a živočíchov.

Čítať ďalej...

Letný kresťanský tábor eRko v Kráľovej Lehote 2017

Aj tento rok v dňoch od 21.8. – 25.8.2017 sa uskutočnil eRko –  letný kresťanský tábor, ktorý počas leta opäť zorganizovalo eRko v spolupráci s farnosťou Zubrohlava. Tábor sa niesol v duchu motta „Otvor Mu svoje srdce...“ a konal sa uprostred krásnej liptovskej prírody v Kráľovej Lehote.

20170821 erko taborPo vysadení všetkých 50 detí a 8 vedúcich z autobusu tábora, sa začalo delenie detí do chatiek alebo izieb v hlavnej budove. Každý účastník tábora sa tešil na nové zážitky, kamarátstva a dobrodružstvá. Deti mali na každý deň stanovený program, ktorý bol časovo rozdelený na spoločné stravovanie v jedálni so spoločnou modlitbu pred jedloma po jedle, potom nasledoval ďalší táborový program. V prvom dni po ubytovaní sa, čakal na detí obed a po ňom už prvé aktivity. Animátori dúfali, že si po náročnom dni v noci dobre oddýchnu, ale mýlili sa. Deti ťažko zaspávali, lebo dlho sa do noci medzi sebou rozprávali o rôznych zážitkoch z prázdnin, lebo sa už viac týždňov nevideli od konca školského roku. Preto deti i animátori vstávali ráno nie úplne oddýchnutí. Nič sa ale nedalo robiť. Museli všetci vstať a pustiť sa do práce, lebo čakali na nich rôzne aktivity. Každý deň sa deti venovali naplánovaným športovým aktivitám, mali možnosť ukázať aj svoj talent pri výrobe rôznych vecí v tvorivých dielňach. Účastníci tábora mali možnosť byť na sv. omšiach a pristúpiť ku sv. spovedi. Táborové dní ubiehali rýchlo ako voda v rieke. V piatok 25.8. prišiel pre nich autobus, aby ich všetkých späť doviezol do Zubrohlavy.

Vďaka patrí všetkým rodičom, že prihlásili svoje dieťa do eRko tábora, a tak umožnili svojim deťom prežiť krásny prázdninový týždeň. Myslím, že ako predtým aj teraz, bol to veľký zážitok pre deti a tiež samotných animátorov. Vďaka všetkým animátorom, ktorí venovali svoj prázdninový čas a boli ochotní byť s deťmi v tábore. Vďaka: Lucke Červeňovej, Gabike Plutovej a Simonke Kubasákovej, ako aj iným skupinovým vedúcim. Vďaka deťom za to, že boli poslušné a napomáhali k zdarnému priebehu tábora. Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu za to, že všetkých chránil pred možnými nebezpečenstvami po celý týždeň, že žiadne dieťa neochorelo a nikomu sa nič zlé neprihodilo. Vďaka Pánu Bohu aj za vydarené počasie.

Vďaka patrí všetkým nemenovaným sponzorom a menovaným: pekárni pána Plutinského, pekárni pána Balcieraka a Obci Zubrohlava za poskytnutie finančných prostriedkov.

Veľká vďaka všetkým zainteresovaným osobám za zorganizovanie tábora, za vynaloženú námahu  a spoluprácu.

Fotogaléria.

duchovný otec Pavol

Slávnosť svätého Mikuláša 2017

20171206 Mikulas Dňa 6.12.2017 sme slávili spomienku na sv. Mikuláša, ktorá je prvou predzvesťou blížiacich sa vianočných sviatkov. Biskup sv. Mikuláš každý rok už tradične prichádza k deťom a rozdáva im balíčky so sladkosťami. Inak tomu nebolo ani 6. decembra, keď v ranných hodinách zavítal aj so svojím nebeským sprievodom do nášho Kostola sv. Petra a Pavla apoštolov v Zubrohlave. Stalo sa tak na konci sv. omše, keď zástupcom jednotlivých tried  Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave odovzdal balíčky so sladkosťami. Deti mu ale najskôr zarecitovali básne, zaspievali pekné piesne, alebo sa pomodlili nejakú modlitbu. Niektorí zástupcovia tried boli aj zaskočení, keď im sv. Mikuláš položil otázku a nevedeli na ňu pohotovo odpovedať. Deti sa po prevzatí balíčkov so sv. Mikulášom i jeho anjelským sprievodom rozlúčili slovami vďaky, tiež viacerými piesňami a vyprevadili ho na ďalšie cesty. Sľúbili mu, že sa pousilujú byť lepšími, a poprosili ho, aby prišiel o rok zas. On im povedal, že rád príde, ak budú poslúchať a robiť dobro. Sv. Mikuláš svojim príchodom priniesol mnohým radosť a navodil duchovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov, na ktoré sa potrebujeme všetci náležite pripraviť.

Fotogaléria.

 členovia Pastoračnej rady farnosti

Jasličková slávnosť 2017

Dňa 25. decembra 2017 sa popoludní o 15:00 hod. konala Jasličková slávnosť, ktorá už tradične patrí deťom a mládeži našej farnosti. Tohtoročný biblický príbeh narodenia Božieho Dieťaťa bol spracovaný na dnešnú dobu. Scenár Jasličkovej slávnosti vypracovala Erika Hušlová, stredoškoláčka. 20171225 JaslickovaOna ako autorka divadelnej hry, aj s inými animátormi a s obsadením všetkých osôb, vtiahli mnohých prítomných do deja so zameraním sa na súčasnú rodinu, ktorej členovia sú dnes poznačení relativizmom, konzumizmom, materializmom a hektickým spôsobom života. Mnohí dnešní mladí ľudia vo svojej rodine prežívajú kresťanskú vieru v Boha odlišne od svojich predkov, napr. babky a dedka, resp. ako to bolo u nás na Slovensku zaužívané po stáročia. Deti výstižne poukázali na ľahostajnosť vo viere, resp. až neviere, že sa historicky naozaj pred temer 2000 rokmi narodil Spasiteľ sveta. Divadelná scénka sa odohrávala okolo dnešnej rodiny, ktorej členovia sa pripravovali na vianočné sviatky. Z rodiny starší brat sa vysmieval mladšej sestre, že verí v nejaké narodenie dieťaťa Ježiša. Ona sa totiž veľmi tešila na slávenie Vianoc a oslavu narodenia Ježiša. Tento jej brat sa neustále vysmieval a tvrdil, že všetko je vymyslené ľuďmi o narodení Ježiša. Dievča sa rozhodlo, že bratovi dokáže pravdu, že to nie je ľudský výmysel. Vybralo sa teda na cestu a putovalo za novonarodeným Ježiškom až do Betlehema. Cestou stretlo troch kráľov, čo ju veľmi potešilo, lebo aj oni sa išli Ježiškovi pokloniť a odovzdať svoje dary. Po nejakom čase dievča prišlo až do Betlehema a našlo narodeného Ježiša. Tam sa stretlo aj s troma kráľmi. Dievča tak napokon presvedčilo brata o narodení Božieho Dieťaťa. Brat jej uveril, že sa Ježiš v Betleheme naozaj narodil a to je aj pravý dôvod slávenia Vianoc – sviatkov Kristovho narodenia. Celý biblický príbeh s poukázaním na súčasný život v niektorých rodinách, ktoré prežívajú Vianoce bez viery v Spasiteľa, sa nakoniec zdarne skončil a mal za úlohu všetkých utvrdiť o pravom zmysle slávenia kresťanských Vianoc. Deti a mládež vystúpením na Jasličkovej slávnosti urobili radosť a vo viere povzbudili mnohých prítomných farníkov. Za to ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom a mládeži našej farnosti. Zvlášť ďakujeme Erike Hušlovej, ale aj ďalším animátorom za prípravu s deťmi a mládežníkmi, za venovaný čas a trpezlivosť, za vytvorenie skvelej atmosféry, ktorú mnohí rodičia detí a iní veriaci sledovali so zatajeným dychom. Vďaka Vám za spríjemnenie sviatočného dňa Božieho narodenia a krásny duchovný zážitok.

FOTOGALÉRIA.

členovia Pastoračnej rady farnosti

SVIATOSŤ ZMIERENIA – VIANOCE 2017

vianoce svata rodinaMilí farníci! Vianoce  bez  čistého  srdca,  to  nie  sú  tie pravé kresťanské Vianoce.  Jeden z cirkevných  otcov  Origenes napísal:  „Čo  by  nám  to  prospelo,  že  sa  Ježiš  kedysi  narodil v  Betleheme,  keď  sa  nenarodí  v  našom  srdci?" A my dobre vieme, že sa Ježiš môže vždy narodiť v našom srdci a v ňom natrvalo prebývať. Aj v tohtoročnom Advente sa nám naskytá táto príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia,  kedy sa po odpustení hriechov naše očistené srdce môže stať jasľami, ktorých sa zhostí sám narodený Ježiš.  Preto urobme zásadné rozhodnutie a očistime  svoje  srdce  v  úprimnej  svätej spovedi, aby sme mohli mať aj tento rok znova  krásne  Vianoce  s  Ježišom. 

Majme silnú túžbu obnoviť si svoj vzťah s našim dobrým Pánom Bohom a naučme sa  hovoriť  Bohu  áno. Nazaretská dievčina Mária, nech nám je v tom povzbudením, keď sa rozhodla plniť Božiu vôľu – stať Božou Matkou a povedala Bohu svoje áno. 

duchovný otec Pavol

DEŇ

MIESTO

ČAS

16. decembra

SOBOTA

Mútne

 9.30 – 12.00

17. decembra

NEDEĽA

Rabča

13.30 – 16.00

19. decembra

UTOROK

Oravská Polhora

14.00 – 16.30

Sihelné

20. decembra

STREDA

Klin

15.00 – 17.00

Zubrohlava

14.00 – 16.30

Or. Veselé

18.30 – 20.30

Bobrov

18.30 – 20.00

21. decembra

ŠTVRTOK

Or. Jasenica

14.00 – 16.00

Vavrečka

Rabčice

22. decembra

PIATOK

Námestovo

  9.30 – 11.45

13.30 – 16.00

19.30 – 21.00

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie