Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Diecézne Stretnutie VYKROČ 2017

20170422 Vykroc

Drahí priatelia,

opäť sa veľmi tešíme na stretnutie spolu s vami na tohtoročnom diecéznom stretnutí VYKROČ 2017 v Starej Ľubovni 22.4.2017 :)

Tento čas bude naším spoločným časom ďakovania a objavovania "veľkých vecí", ktoré koná Pán v našich životoch.

Program stretnutia začne o 10:00 a pred ním bude od 8:30 spustená registrácia.

Môžete sa tešiť na:

o. Marián Kuffa, farár zo Žakoviec,

Braňo Letko s Lamačskými chválami,

My way,

svedectvá mladých,

spoločenstvá mladých diecézy,

čas povzbudenia, čas priateľstiev, čas radosti z Boha a jeho Cirkvi,... 

Stretnutie zakončíme spoločnou modlitbou ruženca a slávením sv. omše s otcom biskupom Štefanom, ktorý sa na vás veľmi teší.

Vstupné na Vykroč 2017 je aj tento rok symbolické 1€.

Predpokladaný záver stretnutia bude o cca 16:30. 

Sviatok Božieho milosrdenstva v Spišskej diecéze 2017

20170423 BozieMilosrdenstvoVšetkých kňazov a veriacich Spišskej diecézy pozývame osláviť Sviatok Božieho milosrdenstva /Nedeľa Božieho milosrdenstva – 23.4.2017/ do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva vo farnosti Smižany.

Je to prvá nedeľa po Veľkej noci. Je to deň všeobecného uctievania Boha, ale aj deň milosti pre všetkých ľudí, zvlášť pre hriešnikov. Pán Ježiš dáva na tento deň veľké prisľúbenia po vykonaní sviatosti zmierenia a po svätom prijímaní. Dáva prisľúbenie „úplného odpustenia vín a trestov", ako je to aj pri sviatosti krstu. Pozývame aj kňazov a prosíme ich zvlášť o pomoc pri spovedaní počas tohto sviatku. Nech majú všetci v ten deň prístup k prameňu Božieho milosrdenstva. Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme. Svoju účasť na Sviatku a pomoc pri spovedaní oznámte na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Plagát

Ešte raz ďakujeme P. Vladimír Peklanský SAC, rektor Svätyne

Sviatosť zmierenia - Veľká Noc 2017

Milí farníci! Slávime Jubilejný rok 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Panna Mária pri zjavení vo Fatime odkázala: „Je potrebné, aby sa ľudia polepšili, napravili, aby viac neurážali nášho Pána, ktorý je beztak veľmi znevážený." krizTýmito slovami Panna Mária povzbudila ľudí, aby robili pokánie. Počas celého pôstu sme sa duchovne obnovovali a pripravovali na sviatky Veľkej Noci. Vrcholom tejto duchovnej obnovy je i prijať sviatosť pokánia. Pokánie (v gréčtine metanoia, v latinčine paenitentia) sa odvodzuje od slova „kajať sa", čo znamená obrátenie sa človeka od zla k dobru, od hriechu k čnosti. Je to celková premena človeka, zmena jeho zmýšľania a konania. Túto vnútornú premenu a radosť zo zmierenia sa s Pánom Bohom, v odpustení hriechov a získaní čistoty srdca, môžete zakúsiť pri sv. spovedi, ktorá bude v týždni po 5. pôstnej nedeli, a to každý deň pred sv. omšou od pondelka do soboty ako bolo vyhlásené vo farských oznamoch. Tiež je možnosť pristúpiť k sv. zmierenia aj v sobotu – 8.4.2017, kedy príde do našej farnosti spovedať sedem kňazov z dekanátu. Ak niekomu z veriacich farnosti nevyhovuje ani tento termín, má možnosť prijať sv. zmierenia v okolitých farnostiach podľa uvedeného rozpisu.

Duchovný otec Pavol

DEŇ

MIESTO

ČAS

8.4.

SOBOTA

Mútne

9.30 – 11.45

Or. Jasenica

14.00 – 16.00

Vavrečka

Bobrov

Zubrohlava

18.00 – 19.00

Klin

9.4.

NEDEĽA

Rabča

13.15 – 16.00

Rabčice

18.00 – 20.00

Or. Veselé

10.4.

PONDELOK

Or. Polhora

14.00 – 16.30

Sihelné

11.4.

UTOROK

Námestovo

10.00 – 11.45

13.30 – 16.00

 

Krížové cesty v pôste a úplné odpustky 2017

via crucis1Pozývame veriacich našej farnosti na pobožnosť krížových ciest počas pôstu. Pán Boh zaplať všetkým farníkom, ktorí budú na pobožnosť krížových ciest prichádzať a aktívne sa zapájať.

V pôste budú krížové cesty nasledovne:
- v piatok o 17:15 hod.
- v nedeľu o 14:00 hod.
Piatok po Popolcovej strede 3.3. – birmovanci (skupina č. 4, 5, 6,11)
PRVÁ PȎSTNA NEDEĽA 5.3. – matky a otcovia
Piatok po 1. pôstnej nedeli 10.3. – birmovanci (skupina č. 2, 7, 10, 13)
DRUHÁ PȎSTNA NEDEĽA 12.3. – spevokol Ichthys
Piatok po 2. pôstnej nedeli 17.3. – birmovanci (skupina č. 1, 3, 8, 9,12)
TRETIA PȎSTNA NEDEĽA 19.3. – rehoľné sestry a Duchovná rodina pátra Gabriela
Piatok po 3. pôstnej nedeli 24.3. – birmovanci (skupina č. 1, 3, 8, 9,12)
ŠTVRTÁ PȎSTNA NEDEĽA 26.3. – ružencové bratstvo
Piatok po 4. pôstnej nedeli 31.3. – birmovanci (skupina č. 2, 7, 10, 13)
PIATA PȎSTNA NEDEĽA 2.4. – eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Piatok po 5. pôstnej nedeli 7.4. – birmovanci (skupina č. 4, 5, 6,11)
KVETNÁ NEDEĽA 9.4. – spevokol Plátenník
VEĽKÝ PIATOK 14.4. – členovia Dobrovoľného hasičského zboru

Získanie úplných odpustkov
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Modlitba k Ukrižovanému Kristovi
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo vtlač do môjho srdca city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrotivý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil kráľ Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).
Pavol Jurčišin, duchovný otec

Koncert Ján Pavol II. v Poprade

20170628 JPII PPDňa 28.6.2017 o 18.00 hod. na Zimnom štadióne v Poprade sa uskutoční koncert Ján Pavol II. – Spomienka na 1. slovanského pápeža.
Záštitu nad projektom prevzal: J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup
Vstupenky na koncert Ján Pavol II - spomienka na 1. slovanského pápeža, ktorý sa uskutoční 28.júna 2017 o 18.00 hod. na zimnom štadióne Poprad, si môžete zakúpiť exkluzívne v sieti ticketportal.sk. Cena lístkov sa začína od 15.00 € pri LIMITOVANEJ AKCII 3+1.

Čítať ďalej...

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie