Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Sviatosť zmierenia – Vianoce 2019

                                                                              Milí farníci!

2019 sviatosť zmiereniaOpäť máme Advent, ktorý je časom príchodu. V tomto období je potrebné, aby sme sa čo najlepšie pripravili na príchod Božieho Syna. Už tradične počas Adventu a Vianoc radi ozdobujeme naše príbytky, či ulice a námestia rozličnými vianočnými ozdôbkami a svetielkami. Popri tejto tradícii nám veriacim kresťanom nesmie ujsť to najpodstatnejšie - príchod Spasiteľa, ktorý nám prináša pravé svetlo viery, nádeje a lásky. Ak má zažiariť a byť Svetlom sveta i v našom osobnom živote, v rodinách, vo farnostiach a celej spoločnosti, tak nesmieme zostať duchovne ľahostajní. Žiada sa z našej strany prijať Božiu milosť, ktorá sa zjavila celému svetu. „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom” (Tit 2,11). Áno, Ježiš, čiže tvár “zachraňujúceho Boha“, sa nezjavila len hŕstke niekoľkých ľudí, ale všetkým. Je síce pravda, že v skromnom a príkrom betlehemskom príbytku ho stretlo málo ľudí, ale on prišiel pre všetkých: Židov i pohanov, bohatých a chudobných, blízkych i vzdialených, veriacich i neveriacich, slovom - pre všetkých. Nadprirodzená milosť je z Božej vôle určená každému človeku. No žiada sa, aby ho ľudská bytosť prijala, povedala svoje “áno” ako Mária, aby srdce mohol preniknúť lúč tohto Božieho svetla. (Z príhovoru pápeža Benedikta XVI., 25.12.2008) Milí bratia a sestry, preto vás povzbudzujem, aby ste v hojnom počte ako po iné roky aj tento rok pristúpili ku sviatosti zmierenia a nechali sa pritiahnuť a preniknúť Kristovým svetlom. Nech jeho prijatím sa vaše srdce stane znova vyzdobeným a krásnym,  žiariacim Božou milosťou  z odpustenia hriechov, naplnené Božím pokojom, radosťou a všetkým jeho požehnaním.

        Pavol Jurčišin, duchovný otec

2019 sviatosť zmierenia rozpis

Betlehemy Babej hory a rozsvietenie vianočného stromčeka 2019

Obec Zubrohlava, Občianske združenie Zubor a Obecná rada mládeže Zubrohlava vyhlasujú IX. ročník súťaže Betlehemy Babej hory spojený s rozsvietením Vianočného stromčeka 14. decembra 2019 – sobota – Kultúrny dom v Zubrohlave

 13:00              Otvorenie výstavy

13:.00-16:00  Prezentácia remesiel, vianočné trhy

16:00              Kultúrny program

17:00              Rozsvietenie stromčeka

18.00               Vyhodnotenie súťaže 

Betlehemy treba doručiť do 13. decembra 2019 v čase od 15:00 h. – 18:00 h. do kultúrneho domu v Zubrohlave. Označenie: meno autora, vek, adresa, telefón, použitý materiál, technika. Občerstvenie bude pripravené zo špecialít domácej zabíjačky a výborného vianočného punču (cena občerstvenia 1€)

Kontakt: Obecný úrad Zubrohlava, 0911 838 156

Viac sa môžete dočítať na plagáte.

Roráty vo farskom kostole v Zubrohlave 2019

Roráty sú votívne sväté omše ku cti Panny Márie, ktoré sa začínajú sláviť vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že pred narodením Ježiša Krista sa ľudstvo nachádzalo v tme hriechu „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Preto tma v kostole pripomína svet ponorený do tmy hriechu, a naopak, osvetlený oltár predstavuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta, aby svojou prítomnosťou ožiaril tento svet a vyslobodil ľudstvo tápajúce v temnotách. Tak to bolo predpovedané prorokmi, tak o sebe povedal sám Kristus: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13)

Názov týchto ranných svätých omší pochádza zo začiatočného latinského slova mariánskej antifóny Rorate, caeli desuper (Roste nebesia z výsosti), ktorou sa začína omša ku cti Panny Márie v Advente. Sv. omše sa počas Adventu slávia vo fialovej farbe, ale v adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa ako rorátne, sa slávia v bielej farbe s príslušnými čítaniami na každý deň. Rorátne sv. omše preto svojim duchovným čarom, ako aj samotnou atmosférou napomáhajú veriacim, aby sa mohli lepšie ponoriť do ticha, zvnútorniť sa, po duchovnej stránke sa tak čo najdokonalejšie pripraviť na príchod Ježiša Krista na Vianoce.

P1310553

V tomto roku sa do slávenia rorátnych sv. omší zapojili aj deti a mládež našej farnosti. Veľmi sa tešíme z ich hojnej účasti a záujmu, hoci musia priniesť určitú obetu (ráno skôr vstávať).  Na slávení sv. omše ich bolo okolo sto. Povzbudivé sú pre nich aj spoločné raňajky, ktoré na nich čakajú v školskej jedálni a potom sa rozchádzajú do jednotlivých tried na vyučovanie.

      Ján Daňa, člen Pastoračnej rady farnosti

Fotogaléria TU.

Relikvie sv. Vincenta de Paul v Námestove

V piatok (13.12.2019) ráno o 9.00 zavítajú do farnosti Námestovo relikvie sv. Vincenta de Paul. Príchodu relikvií do Námestova predchádza duchovná príprava, ktorá spočíva v modlitbe deviatnika pri večerných sv. omšiach o 18.00 hodine. V piatok bude počas dňa možnosť uctiť si relikvie, zároveň bude počas dňa prebiehať sprievodný program, ktorý  si môžete pozrieť na plagáte. Slávnostná sv. omša bude večer o 17.00 hod., ktorú bude celebrovať provinciál lazaristov – páter Jaroslav Jaššo, CM. Srdečne Vás pozývame počas celého dňa. Príďte si uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul do Námestova, aby ste si mohli vyprosiť milosť a posilniť sa v kresťanskej viere a láske, v konaní skutkov duchovného a telesného milosrdenstva i na príhovor tohto velikána činiaceho dobročinné skutky lásky a misionára chudobných.

Plagát TU.

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie