Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov

Zubrohlava

Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom

Občianske združenie EFFETA, Rímskokatolícky farský úrad v Námestove a Dom kultúry v Námestove pozývajú na Duchovnú obnovu s pátrom Eliasom Vellom,  ktorá sa uskutoční v dňoch 15. - 17. júna 2019 v Dome kultúry v Námestove.  Hlavnou témou je "Cez Máriu k Ježišovi." Okrem pátra Vellu, ďalšími prednášajúcimi budú: o. Dušan Hricko, OCD, z Rehole bosích Karmelitánov, pôsobiaci v Banskej Bystrici, s témou "Hľa, tvoja matka". Ďalej prof. František Trstenský, katolícky kňaz, teológ a publicista, s témou "Nech sa mi stane podľa Tvojho slova". A tiež o. Ľuboš Václavek MSSCC, rehoľník, katolícky kňaz najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, s témou "Urobte všetko, čo vám povie môj Syn".  

Účasť na programe v Dome kultúry je možná iba po zaregistrovaní sa na kontaktných miestach a to: v predajni Svetlo v Námestove, Dome kultúry v Námestove v priestoroch  Knižnice a predajni Quo Vadis v Trstenej. Vzhľadom k tomu, že je obmedzený počet miest v sále Domu kultúry je potrebné zaregistrovať sa čo najskôr. Poplatok za jednu osobu na celú Duchovnú obnovu je 20€.

Plagát TU.

Letný kresťanský tábor 2019

Oznamujeme deťom a mládeži, že eRko v spolupráci s farnosťou Zubrohlava organizuje Letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 19.-23.8.2019  v Kráľovej Lehote. Cena tábora je 70 €. Prihlášky sú k dispozícii na stolíku pri bočnom vchode kostola. Vyplnené prihlášky treba odovzdať animátorkám: Bc. Gabriele Plutovej alebo Martine Klinovskej zo Zubrohlavy. Na plagáte sú uvedené aj ich čísla na mobilné telefóny.

Plagát TU.

Pôstne zamyslenie a rozpis Krížových ciest 2019

2019 pôstPápež František v posolstve na Pôstne obdobie 2019 napísal: „Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie.“ A ďalej: „Nedovoľme, aby tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľkej noci. Nech sa nám bratia a sestry v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, rozšírime jeho premieňajúcu moc aj na všetko stvorenie.“

Milí farníci! Počas štyridsaťdňového pôstu vychádzajúc z posolstva Svätého Otca Františka, nech je našou snahou častejšie sa pozerať na Ježišov kríž. Zahľadieť sa na miesto veľkej Božej lásky, ktorú ľudské oko nemôže uvidieť tak konkrétne hlboko ako v tvári Ukrižovaného Krista a tiež pri pohľade na našich blížnych. My kresťania sme predsa povolaní poznať a nasledovať Ježiša a naplno uskutočňovať príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Kráčať po jeho ceste aj krížovej, ktorej zmyslom a cieľom je povstať z hriechu do milosti, zo smrti do života. V tom nás Ježiš úžasne povzbudzuje: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (porov. Jn 12,31) V tomto pôstnom čase milostí a spásy dovoľme Ježišovi, aby si nás mohol pritiahnuť lanami svojej nekonečnej a milosrdnej lásky...

Pavol Jurčišin, duchovný otec

Pozývam veriacich farnosti k pobožnostiam Krížových ciest počas Pôstneho obdobia 2019. Povzbudzujem a zároveň vopred ďakujem všetkým veriacim, ktorí sa budú aktívne zapájať podľa rozpisu do konania Krížových ciest ako aj tým farníkom, ktorí sa ich budú zúčastňovať.

Pobožnosť Krížovej cesty sa bude konať:

– v piatok o 17:30 hod.

– v nedeľu popoludní o 14:00 hod.

 Piatok po Popolcovej strede 8.3. – duchovný otec farnosti

 1. pôstna nedeľa 10.3. – dôchodcovia

 Piatok 15.3. – prvoprijímajúce deti

 2. pôstna nedeľa 17.3. – spevokol Ichthys

 Piatok 22.3. – miništranti

 3. pôstna nedeľa 24.3. – spevokol Plátenník

 Piatok 29.3. – mládež

 4. pôstna nedeľa 31.3. – matky farnosti

 Piatok 5.4. – ružencové bratstvo

 5. pôstna nedeľa 7.4. – rehoľné sestry a členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela

 Piatok 12.4. – otcovia farnosti

 Kvetná nedeľa 14.4. – scénická krížová cesta

 Veľký piatok 19.4. – členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zubrohlava

Púť do Svätej Zeme 2019

31 011

Farnosť Zubrohlava v spolupráci s cestounou agentúrou Awertour pre svojich farníkov organizuje púť do Svätej Zeme v termíne 8.-15.10.2019. Prihlásiť sa môžetu u p.farára Pavla Jurčišina do 20.2.2019.

Program a podmienky zájazdu si môžete pozrieť TU.

Spomienky na púť do Svätej Zeme 2018

03 038

Októbrový čas (22.-28.10.2018) bol dlho očakávaným pre 55 zubrohlavských farníkov, rodinných príslušníkov a nášho pána farára, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej Zeme. Každý sa na putovanie pripravoval s iným cieľom- či už to bolo spoznanie samotných svätých miest, utvrdenie sa vo viere, lepšie pochopenie biblických textov, ale aj prednesenie modlitieb za rodičov, deti, manželku, manžela, priateľov, známych alebo za vlastné prosby za zdravie prípadne iné. Svätá Zem – Izrael je miesto na to najvhodnejšie, pretože je tu najväčšia koncentrácia pamiatok na svete. Žiadna krajina neupúta návštevníka práve tak ako Svätá Zem. Pre nás putujúcich kresťanov je zemou Ježiša Krista, zemou evanjelia s najsvätejším miestom, na ktorom stojí naša viera- Golgota, kde za nás Pán Ježiš zomrel a Boží hrob, kde Ježiš zmŕtvychvstal. Pán Ježiš sa tu v Betleheme narodil, žil v Nazarete, tri roky hlásal evanjelium po celom kraji a zomrel tu v Jeruzaleme. Aj pre ďalšie monoteistické náboženstvá je významným centrom, pre Židov zasľúbenou zemou a pre moslimov svätostánkom. Svätá Zem je krajinou Abraháma, jeho syna Izáka, vnuka Jakuba, krajina Šaula, Dávida a Šalamúna a prorokov Izaiáša, Jeremiáša, Eliáša a iných.

Všetky tieto informácie nám už od začiatku púte (cesta z letiska v Tel Avive) aj počas celého pobytu prednášal a vysvetľoval otec Michal Pitoniak, ktorý zároveň operatívne zabezpečoval program, aby sme toho videli čo najviac. Najviac prednášok vykonával v autobuse, pretože na navštevovaných svätých miestach na to zvyčajne nebol priestor pre veľký počet návštevníkov a potrebu zachovať ticho a pokoj. Jeho vedomosti boli veľmi rozsiahle a obohacujúce, aj preto, že tu ako sprievodca pútnikov pracuje už 12 rokov. Púť nebola len obyčajnou „náboženskou turistikou“, lebo súčasťou programu boli aj každodenné sväté omše, ktoré slúžili otec Michal spolu s našim p.farárom Pavlom, modlitby, obnova krstných a manželských sľubov a ďalšie možnosti na rozjímanie. Určite si každý prišiel na svoje a naplnil svoje očakávania, však pre veľa z nás to bol celoživotný sen. Obdivuhodná bola najmä vytrvalosť a trpezlivosť najstarších účastníčok, pretože program bol veľmi nahustený a náročný, s veľkými čakaniami a dlhými presunmi. Určite sa potvrdilo, že Svätú Zem je lepšie raz vidieť ako o nej stokrát počuť.

Ďakujeme za všetky milosti, ktoré sme na púti mohli získať a veríme, že budú posilou do našich každodenných dní. Ďakujeme tiež za sprevádzanie, slúžené sväté omše a sprievodné slová otcovi Michalovi ako aj nášmu pánovi farárovi. A dovolím si spomenúť aj vodiča autobusu, ktorý bravúrne a hlavne bezpečne zvládal komplikovanú izraelskú dopravu.                          

V ďalších riadkoch budú opísané jednotlivé miesta, ktoré sme navštívili, aby si všetko mohli pripomenúť účastníci púte, ale môžu poslúžiť aj pre povzbudenie a odporúčanie ostatným, ktorí nad cestou do Svätej Zeme rozmýšľajú.

Čítať ďalej...

Kontaktné informácie

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava
Hlavná 259
029 43 Zubrohlava

Telefón:

043 55 83 130

Email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrátor farnosti:

ThLic. Pavol Jurčišin

Prihlásenie