ichthys

Spevokol sa začal formovať ešte za pôsobenia vdp. Jozefa Tavela v našej farnosti. Odvtedy sa v ňom vystriedalo veľa členov a v dnešnej podobe a s menom „ICHTHYS“, čo znamená „RYBA“ pôsobí od roku 1997.

Zameriava sa na gospelové piesne, ktoré sú spestrením sv. omší hlavne pri väčších sviatkoch a príležitostne aj pri iných aktivitách vo farnosti, ale aj v okolitých farnostiach z príležitosti odpustu a sviatku sv. Mikuláša spojenou aj s návštevou detí v detskom domove v Ružomberku.

Spevokol pracuje pod vedením Mgr. Gabriely Telelákovej a hudobnú stránku zabepečuje Mgr. Daniela Nezníková.

Viac fotografií nájdete v Albume Ichthysu.